תליונים בעיצוב הכתב העברי הקדום

תליון בעיצוב האות י’

ניתן לשלב בין התליונים של האותיות השונות, ליצור שרשראות עם שמות אישיים, אותיות ראשונות של שמות הילדים או שילוב של אותיות ראשונות של שם פרטי ושם משפחה.

סגולות וסמלים של האות י’

הערך של האות י’ בגימתריה הוא 10.

האות י’ מציינת את ספירת “המלכות” ולפי הקבלה מקבלת מכולם ונותנת לכולם.

האות י’ מכילה את כל היסודות אש, רוח, מים ואדמה.