תליונים בעיצוב הכתב העברי הקדום

תליון בעיצוב האות ש’

ניתן לשלב בין התליונים של האותיות השונות, ליצור שרשראות עם שמות אישיים, אותיות ראשונות של שמות הילדים או שילוב של אותיות ראשונות של שם פרטי ושם משפחה.

סגולות וסמלים של האות ש’

ערך של האות ש’ בגימתריה הוא 300.

האות ש’ שייכת לספירת “הבינה” ובקבלה מסמלת כוחות רוחניים ייחודיים.

היא שייכת ליסודות המים, האש והאור.