תליונים בעיצוב הכתב העברי הקדום

תליון בעיצוב האות ק’

ניתן לשלב בין התליונים של האותיות השונות, ליצור שרשראות עם שמות אישיים, אותיות ראשונות של שמות הילדים או שילוב של אותיות ראשונות של שם פרטי ושם משפחה.

סגולות וסמלים של האות ק’

הערך של האות ק’ בגימתרה הוא 100.

האות ק’ שייכת לספירת “הכתר” ולפי הקבלה מסמלת חוכמת חיים ואינטואיציה גבוהה.

היא שייכת ליסודות האש והאדמה.