תליונים בעיצוב הכתב העברי הקדום

תליון בעיצוב האות ה’

ניתן לשלב בין התליונים של האותיות השונות, ליצור שרשראות עם שמות אישיים, אותיות ראשונות של שמות הילדים או שילוב של אותיות ראשונות של שם פרטי ושם משפחה.

סגולות וסמלים של האות ה’

הערך של האות ה’ בגימתריה הוא 5.

האות ה’ שייכת לספירת “הגבורה” ולפי הקבלה מסמלת רוחניות וגישמיות.

האות ה’ שייכת ליסוד הרוח.